За нас

Фирма Хелмед България ЕООД е дистрибутор на европейски производители и директен вносител на общоболнични и специфични медицински изделия:

Общоболнични : абокати, 100% силиконови и силиконизирани урологични катетри, уринаторни торби, трахеостомни канюли, ендотрахеални тръби, сонди, спринцовки, игли, системи, конци, ЕКГ гел и електроди, спекулуми, остриета и скалпели, превързочни /марли, бинтове, компреси, пластири/ и санитарно-хигиенни материали /памук, лигнин, памперси, чаршафи за под болен, ръкавици, шапки, маски, калцуни, стерилни престилки и чаршафи.

Лабораторни: вакутейнери, епруветки, предметни и покривни стъкла, четки за цитонамазка, контейнери за стерилна урина и за опасни отпадъци, галено-фасовъчни продукти, медикаменти стеосинтезни средства за ортопедия, травматология и неврохирургия.

Дистрибуция

Дистрибуция на общоболнични и специфични медицински изделия, превързочни и санитарно-хигиенни материали,  ортопедични изделия и имплантанти, ехографски и ЕКГ гел, дезинфектанти и други.

Търговски контакти с над 100 болници, ДКЦ, медицински центрове, кабинети и други търговци на едро.

Официален представител за България на продуктите на фирми от Европа, Китай, Индия, Турция и други.

Склад

Склад за търговия на едро с медицински изделия и лекарствени продукти с офиси в София, Варна и Пловдив. Извършва бързо и акуратно безплатни доставки до адрес на клиента с отстъпка за плащане в брой за заявки над 100 лева.

Свържете се с нас за да ни дадете възможност да оправдаем гласуваното ни от Вас доверие като надежден и дългогодишен доставчик.

Контакти

Адрес: гр. София 1309, ул. “Цар Симеон” бл.20 
Тел.. : 02/9200456, 02/9294325
Факс: 02/4174298 
Е-поща: heltrading@yahoo.com

Адрес: гр. Пловдив 4000, 
бул. “Шести септември” №87 ет.1 
Тел.. : 032/643343 Факс: 032/311170 
Е-поща: helmedpb@yahoo.com

Адрес: гр. Варна 5000, 
ул. “Генерал Киселов” №27 ет.1 
Тел.. : 052/610077 Факс: 052/485234 
Е-поща: helmedvn@yahoo.com

© 2009 Хелмед България ЕООД
Всички права запазени.